Om NROF avd. Bergen

Org.nr. 915 148 778E-post - Postboks 1175, 5811 Bergen
Bank 3625.88.42906 - Vipps 557 168

Norske Reserveoffiserers Forbund avd. Bergen er en lokalavdeling av NROF, for militært befal, befalselever og vervede. Vi tilbyr faglig oppdatering, møter, turer, konkurranser, foredrag og sosialt samvær. NROF avd. Bergen er også et skytterlag for medlemmene, med skytetreninger, kurs og konkurranser. Våre vedtekter finner du HER.

For å kunne søke medlemskap i NROF må en innestå for vår formålsparagraf som blant annet sier: "Samle militært personell for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Arbeide for bruk av reservister som ressurs for Forsvaret og ivareta reservistenes interesser." Våre medlemmer har tilgang til foredrag i regi av Bergen Militære Samfunn og Sjømilitære Samfund i kommandantboligen i Gravdal. Detaljer og program finner du her.
Medlemmer kan tegne medlemskap i fritidsmessen Bergenhus (Sverresborg). Program finner du HER.

NROF har rabattavtaler og nettbutikk. Vi i Bergen har i tillegg følgende avtaler:
Elektroimportøren - hele Norge, Byggeriet - alle butikker i Bergen
Flügger - hele Norge, 2ALFA med differensierte rabatter. Her er avtalen. For detaljer kontakt Stian Arnesen.
På disse avtalene oppgi kundenavn «NROF» og ta med medlemskort som dokumentasjon ved kjøp.

Dokumentbibliotek (tilgang for styret og skyteledere).